Damlaya damlaya göl olur ne demek ?

*Tasarrufun önemini belirten bir atasözümüzdür.
*Ne kadar küçük miktarlar olursa olsun, bu miktarlar üst üste gelince çokluğu oluştururlar.
*Küçük çabalar,büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler" anlamında bir söz.
*Azar azar olagelen bir şeyi küçümsemenin doğru olmadığını, çünkü birikerek önemli bir niceliğe ulaşacağını anlatır.
*Musluk ya da rezervuarlardan damla şeklinde akan suyun, ayda 5 ton su kaybına yol açtığı, aylık faturayı da en az 10 YTL artırdığı bildirildi.
*Küçük ve az gibi görünen şeyleri küçümsememeyi öğütleyen atasözü.
*Eskilerde tasarruf anlamında kullanılırken şimdilerde borçları kasteden atasözüdür. Kredi kartlarının üzerine yazılması en uygunudur.
* Damlaya damlaya kabarık su faturası olur...

Damlaya damlaya göl olur Atasözü Vikipedi

Damlaya damlaya göl olur
Anlamlar
[1] "Küçük çabalar, büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler" anlamında bir söz.
[2] "Ne kadar küçük miktarlar olursa olsun, bu miktarlar gittikçe çoğalabilirler." anlamında bir söz.

Damlaya Damlaya göl olur Atasözü ile ilgili Kompozisyon Örneği

Damlaya Damlaya göl olur Atasözü ile ilgili Kompozisyon Örneği
KONU: "DAMLAYA DAMLAYA GöL OLUR, DAMLACIKTAN SEL OLUR"
Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol:
Açıklamamızın amacı, tasarrufun insana büyük faydalar sağlayacağıdır Buna göre, şöyle bir düşünce düzeni kurabilirsiniz:
1 - Tasarrufun tanımı;
2 - Tasarrufun insana sağlayacağı faydalar;
3 - Konuyla ilgili örnekler;
4 - Sonuç
Kompozisyon Örneği:
"Tasarruf, maddenin değerini bilme; onu yerinde ve zamanına göre kullanabilme, bir tedbir vasıtası olarak değerlendirebilme demektirHayatta maddi bunalımlara düşmemek için tasarrufa ihtiyaç vardır Herkes gelirinin bir kısmını zorunlu yerlere harcadıktan sonra, geri kalan bölümünü, gelecekte düşebileceği kötü durumlar veya birtakım ideallerinin gerçekleşmesi için biriktirmelidir

Tasarruf, meyvesini zamanla verir Bugünden azar azar, karınca kararınca biriktirdiğimiz paralar bir gün bizi şaşırtan, bazı maddi arzularımızı gerçekleştirecek kadar büyük bir yekûn oluşturur Tasarruf yapan herkes, sonunda böyle mutluluk verici bir sonuca kavuşur Böylece, insanın isteklerine kavuşabilmesinin bir bakıma elinde olduğu anlaşılır Tasarruf yapan kimseler tedbirli kimselerdir; önceden hazırlıklı oldukları için güç duruma düşmezler Bir köşede birikmiş paraları, her zaman onların yardımcısı, desteği ve huzur kaynağıdır

İnsanoğlu tasarrufa çocuklukta alışmalıdır Kendi ihtiyaçlarını tasarruflarıyla almaya çalışan çocuklar, en güzel alışkanlıklardan birini elde etmiş olurlar Tasarruf varlığın garantisidir"

Damlaya Damlaya Göl Olur Atasözünün Anlamı Açıklaması Hikayesi

Her çok azdan olur. Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler Bunun için küçüktür, azdır, önemsizdir deyip hiçbir şey hor görülmemelidir; bunların önemi bilinmeli, çarçur edilmemelidir

Damlaya Damlaya göl olur Atasözü ile ilgili Cümleler:

Ey Kardeş boşuna dememişler damlaya damlaya göl olur diye-"Küçük çabalar, büyük problemlerin çözümüne yardımcı olabilirler" anlamında bir Atasözü
-"Ne kadar küçük miktarlar olursa olsun, bu miktarlar gittikçe çoğalabilirler" anlamında bir Atasözü